Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione i zwykłe

Zakres oferowanych przeze mnie tłumaczeń uwierzytelnionych („przysięgłych”) i zwykłych z języka niemieckiego na polski i jęz. polskiego na niemiecki koresponduje z doświadczeniem zdobytym w trakcie wieloletniej pracy zawodowej w firmach handlowo-produkcyjnych z kapitałem niemieckim i austriackim.

Specjalizuję się w tłumaczeniach prawniczo-handlowych i tłumaczeniach wszelkich dokumentów z zakresu szeroko pojętego biznesu i handlu, m.in.

► umów, aktów notarialnych, pełnomocnictw, protokołów zgromadzeń wspólników, opinii prawnych

► dokumentów firmowych – KRS, zaświadczenia US, ZUS itp.

► dokumentów finansowo-księgowych: opinii biegłego rewidenta, bilansów, rachunków zysków i strat, faktur

► dokumentów celnych

► folderów, katalogów firmowych i ulotek reklamowych stron internetowych itp.

► dokumentacji produkcyjnej i jakościowej

► specyfikacji technicznych

Wykonuję również tłumaczenia innych dokumentów wymagających poświadczenia przez tłumacza przysięgłego, takich jak:

► dokumenty metrykalne – akty USC

► dyplomy, świadectwa szkolne, świadectwa pracy

► dokumenty rejestracyjne pojazdów, mandaty

► dokumenty ubezpieczeniowe

► oraz wszelkie inne dokumenty urzędowe

Zamówione tłumaczenia zwykłe przesyłam drogą elektroniczną. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych zgodnie z Państwa życzeniem – możliwa jest przesyłka pocztą, kurierem, odbiór osobisty w siedzibie Biura, a także możliwość sygnowania tłumaczenia podpisem elektronicznym zgodnie z art. 18.ust.1a Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25.11.2004 r.

Możliwość dojazdu do klienta za symboliczną opłatą.

Tłumaczenia ustne

Oferta mojego biura obejmuje tłumaczenia a vista i tłumaczenia konsekutywne (polsko-niemieckie i niemiecko-polskie)

► przy czynnościach notarialnych np. zawieraniu umowy, zakładaniu spółki,

► podczas zgromadzeń wspólników spółki,

► w urzędzie, np. uznanie dziecka przez obcokrajowca, ślub,

► przy realizacji transakcji biznesowych – rozmowy telefoniczne, telekonferencje,

►w trakcie spotkań biznesowych kontrahentów w miejscu wskazanym przez Klienta (także wyjazdowych krajowych i zagranicznych),

►podczas targów międzynarodowych i tzw. giełd kooperacji,

►podczas zagranicznych szkoleń pracowników

Tłumaczenia ustne rozliczane są wg stawki za tzw. blok tłumaczeniowy 4 lub 8 godz. Cena każdorazowo do ustalenia.

Opłata za dojazd zależna jest od miejsca, w którym wykonywane jest tłumaczenie ustne i ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Krótko na temat oferowanych tłumaczeń ustnych:

Tłumaczenia a vista
Tłumacz otrzymuje tekst w języku źródłowym, który następnie na bieżąco tłumaczy ustnie. Ten rodzaj tłumaczeń wykonywany jest najczęściej w urzędach lub kancelariach notarialnych, podczas sporządzania aktów notarialnych, kiedy strona nie włada biegle językiem polskim.

Tłumaczenia konsekutywne
Tłumacz rozpoczyna tłumaczenie dopiero po zakończeniu wypowiedzi prelegenta (wypowiedź zazwyczaj podzielona jest na części). Najczęściej, podczas tłumaczenia konsekutywnego tłumacz stoi lub siedzi obok rozmówcy i sporządza notatki. Następnie przekłada wypowiedź na język docelowy z zachowaniem treści i formy wypowiedzi prelegenta.

Tłumaczenia ustne online

Tłumaczenia ustne online to rozwiązanie, które znakomicie sprawdziło się w ostatnim roku.

Chętnie wspieram moich klientów biznesowych w kontaktach z kontrahentem zagranicznym oferując tłumaczenie ustne i tym samym wsparcie językowe online m. in. z użyciem platformy zoom, microsoft teams lub skype.
Państwa firmy w celu nawiązania współpracy, omówienie bieżących spraw produkcyjno-jakościowych, ustalenie warunków handlowych, a także przeszkolenie pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą bez konieczności czasochłonnych podróży – dziś jest to już możliwe.
Proponuję każdorazowo indywidualną wycenę w oparciu o tematykę i czas trwania tłumaczenia.

Zapraszam do kontaktu!