Rodzaj tłumaczenia Cena  Jednostka rozliczeniowa
 TŁUMACZENIA
NA POLSKI
Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) od 32zł 1125 znaków ze spacjami
Tłumaczenie specjalistyczne (zawierające fachowe słownictwo) od 30zł 1600 znaków ze spacjami
Tłumaczenie zwykłe (nie poświadczone) od 25 1600 znaków ze spacjami
 TŁUMACZENIA
NA JĘZYK OBCY
Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) od 36zł 1125 znaków ze spacjami
Tłumaczenie specjalistyczne (zawierające fachowe słownictwo) od 35zł 1600 znaków ze spacjami
Tłumaczenie zwykłe (nie poświadczone) od 25 1600 znaków ze spacjami
 TŁUMACZENIA
USTNE
Od 60zł/godz. 

Powyższe ceny są cenami netto. Wystawiam faktury VAT.