Rodzaj tłumaczenia Cena  Jednostka rozliczeniowa
 TŁUMACZENIA
NA JĘZYK POLSKI
Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) od 40zł 1125 znaków ze spacjami
Tłumaczenie specjalistyczne (zawierające fachowe słownictwo) od 40zł 1600 znaków ze spacjami
Tłumaczenie zwykłe (nie poświadczone) od 38zł 1600 znaków ze spacjami
 TŁUMACZENIA
NA JĘZYK OBCY
Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) od 45,11zł 1125 znaków ze spacjami
Tłumaczenie specjalistyczne (zawierające fachowe słownictwo) od 42zł 1600 znaków ze spacjami
Tłumaczenie zwykłe (nie poświadczone) od 40zł 1600 znaków ze spacjami
 TŁUMACZENIA
USTNE
Od 60zł/godz. 

Powyższe ceny są cenami netto. Wystawiam faktury VAT.

Spójność i jakość tłumaczenia

Oprogramowanie wspomagające tłumaczenie (CAT – Computer Aided Translation) to jedno z podstawowych narzędzi tłumacza, pozwalające m.in. na pracę z plikami wielojęzycznymi oraz dostosowanie tekstów o różnych formatach, ułatwiające zachowanie spójności terminologicznej, a także usprawniające proces korekty i kontroli jakości. Ja również w swojej codziennej pracy korzystam z takiego rozwiązania.